Home

De jarenlange studie van Denise en Michel, betreffende “hoe een mens in werkelijkheid functioneert”, ligt aan de basis van de inhoud van deze site.

Zij beschrijven U in eerste instantie het meest belangrijke, onmisbare element van een levend wezen.
Het onderzoekswerk van René Quinton kwam op hun pad, vandaar.

Wanneer zij praten over het zijn van de mens en het mens-zijn ontrafelen zij hoe het menselijk functionele lichaam zijn functie kan waarmaken, hoe het bewustwordingsproces bij mens en dier verloopt, hoe het komt dat enkel de mens (dus niet het dier) over een geestvermogen beschikt.
Hun waarnemingen en vastellingen kunt U op de bijgaande pagina’s nalezen. Zij geven U de raad de chronologische opbouw van deze site te respecteren.

Om dit alles één voor één te ontdekken, ga naar “Van mens tot mens
Wilt U meer vernemen over de auteurs van deze site, ga naar “Over ons”