Home

Home

De jarenlange studie van Denise en Michel, betreffende “hoe een mens in werkelijkheid functioneert”, ligt aan de basis van de inhoud van deze site.

Zij beschrijven U in eerste instantie het meest belangrijke, onmisbare element van een levend wezen.
Het onderzoekswerk van René Quinton kwam op hun pad, vandaar.

Wanneer zij praten over het zijn van de mens en het mens-zijn was het opportuun een vergelijkende studie te maken tussen mens en dier.
Hun waarnemingen en vastellingen kunt u, op één van de pagina’s van deze site, nalezen.

Mens en dier ontwikkelen bewustheid. De werkelijkheid van de bewustmaking wordt U uit de doeken gedaan.

Enkel de mens is een iemand, heeft een persoonlijke ik. Wat maakt hem zo uniek ?

Zij ontrafelden voor U, hoe het menselijk functionele lichaam zijn functie kan waarmaken, hoe het bewustwordingsproces bij mens en dier verloopt, hoe het komt dat enkel de mens (dus niet het dier) over een geestvermogen beschikt.

Om dit alles één voor één te ontdekken, ga naar “Van mens tot mens: het samenstel van de mens, onderdelen en werkzame elementen, de rol van het onmisbare intra- en extracellulair lichaamsvocht”.
Wilt U meer vernemen over de auteurs van deze site, ga naar “Over ons”