Home

De jarenlange studie van Denise en Michel, betreffende “de functie, het functioneren en het functionele van de mens” ligt aan de basis van de inhoud van wat wordt voorgesteld.

In eerste instantie maakt u kennis met het meest belangrijke, onmisbare element van een levend wezen, het water. Het onderzoekswerk van René Quinton komt hier om de hoek kijken.

U ontdekt hoe het menselijk lichaam zijn functie kan waarmaken, hoe het bewustwordingsproces bij mens en dier verloopt, hoe het komt dat enkel de mens (dus niet het dier) over een persoonlijk zelf beschikt.

Om meer te vernemen, ga naar “Het samenstel van de mens”
Wilt U meer te weet komen over de auteurs van deze site, ga naar “Over ons”

Door het volgen en beëindigen van de workshop, geheel met hart en ziel aangeboden, komt u er toe persoonlijk vooropgestelde objectieven te realiseren daar u dan weet hebt hoe een menselijk brein in werkelijkheid functioneert.

Voor inlichtingen pierderie@gmail.com