“Van mens tot mens”

Het studieboek “Goed om weten” kan worden aangekocht voor 17 €, verzendingskosten niet inbegrepen. Contacteer Denise op pierderie@gmail.com

Hoofdstuk 1 ‘De tuin van het tastbare’

Hoofdstuk 2 ‘Waarneembare realiteit’

Hoofdstuk 3 ‘De herkomst van wat bestaat’

Hoofdstuk 4 ‘Mens en dier’

Hoofdstuk 5 ‘Het samenstel van de mens’

Hoofdstuk 6 ‘Het concreet-denken tot bewustwording’

  • de geplaveide weg tot bewustheid
  • de werkelijkheid van de bewustmaking

Hoofdstuk 7 ‘Het vermogen van de menselijke geest’

  • de bijzondere aard van Persoonlijkheid
  • de feitelijke kenmerkende bij menselijke persoonlijkheid
  • het vermogen van de natuurlijke verschijnselen “vrije wil” en “wilskeuze”

Hoofdstuk 8 ‘De attributen tot zelfontplooiing’

  • de unieke onveranderlijke geest-realitieit van Persoonlijkheid
  • het ministerschap van de 7 bewustzijn-assistenten
  • de Gedachte-Richter

Wil je een tipje van de sluier, klik dan op de onderstaande link

“Het samenstel van de mens”