De ministerialiteit van de zeven bewustzijn-assistenten

Die ministerialiteit of ook het ministerschap genoemd, woont noch in het intelligentiecentrum verbonden aan de emoties, noch in de geheugen-cel die de gegevens opslaat (registreert).

De bewustzijn-hulp&bijstand van Alom Aanwezig Bewustzijn verspreidt en propageert zich in de voorziene gecreëerde ruimte waarin schepsels leven. Het menselijk brein is zo gebouwd dat het in staat is dit Bewustzijn te capteren zodat kennis en weten kan worden ontwikkeld en opgeslagen.

Dit ministerie is bereidwillig te helpen en zet zich in een bepaalde, logische volgorde in. Het gevoel voor richting en intuïtief weten, het begrijpen, de actie, het avontuur, de associatie, het eerbiedig en erkennend vereren, de wijsheid en het toepassingsweten is alom aanwezig zodat het leven zinvol wordt en het concreet-denken uit de waarneming (het verstandelijk begrijpend denken, het leggen van verbanden), mogelijk wordt.

Bij een simpele en precies geformuleerde vraag verleent de aangeroepen bewustzijn-assistent onmiddellijk hulp en bijstand.

Niet alleen is het belangrijk te weten dat het bestaat, het is vooral uiterst behoedzaam te ervaren dat het werkt.

Zegge het voort.

 

Hieropvolgend behandelen we het hoofdstuk over “De Richter” Klik hierop.