De Geest-hoedanigheid van Persoonlijkheid

Doordat de Natuur van de Bron (Persoonlijkheid)  van het alles Haar schepselen met de bijzondere aard van Haar Persoonlijkheid begiftigt (tegenwoordigheid van Geest), ontvangt de mens de kenmerkende eigenschappen om

 1. als bevelhebber autonoom te beslechten waar hij zich vrijwillig wil aan onderwerpen
 2. zijn medemens en zichzelf te kennen
 3. abstraherend te denken om zich de dingen te kunnen voorstellen
 4. zich vrijwillig moreel op te stellen en naastenliefde te ontwikkelen

Persoonlijkheid, de tegenwoordigheid van Geest, verleent identiteit. Zij is de aanbrenger van het voorzien unieke ziel-concept. Daardoor mag de mens zich een ziel-mens noemen.

De ons toegewezen individuele Geest-hoedanigheid van Persoonlijkheid stelt de mens vrijelijk in staat tot

 • het creatief-denken, om over te kunnen gaan tot het formuleren van ons voornemen, ons idee
 • het oordeelkundig-denken, om de juistheid en de toepasselijkheid van onze intenties te kunnen bepalen en ze tot verantwoorde uitvoering te laten komen
 • het discursief-denken, om met volledige scherpzinnigheid een mening te vormen om juiste keuzes te maken en te beslissen ze uit te voeren

Wij ontvangen ook het vermogen van de wilskeuze zodat wij kunnen kiezen om werkelijk

 • liefdevol en dienstbaar te zijn (een gevolg van het gewild kosmisch-denken en waadoor goddelijke inspiratie toestroomt en helderinzicht optreedt)
 • onszelf, onze daden en onze geestgroei te evalueren, na te gaan of ze het ideale benaderen (het bezinnend-denken)

Zo kan de mens ertoe komen om gewilde objectieven te realiseren.

Ter informatie.

Bij mens en dier bestaan

 • de gedachte (geen meervoud mogelijk), zij is een energie, een heen en terug doorkruist van zenuwimpulsen, elektrochemische lichtflitsen, onophoudelijke ontladingen
 • het denk-, het begrips- en het onderscheidingsvermogen; zij dienen tot het verkrijgen van kennis en het leggen van verbanden (het concreet-denken)
 • gedachten bestemd om de motor van het zijn te zijn, de uitdrukking van de graad van bewuste waarnemingen

Enkel bij de mens bestaat naast datgene wat vooraf gaat ook nog

 • een gedachte, een representatie van beelden, een voorstelling van de geest (het abstraherend-denken)
 • de idee, een in de geest levende voorstelling over iets (het creatief-denken)
 • het denken, de voorstellingen van de geest bewust op elkaar doen volgen om verschil, overeenkomst, oorzakelijk verband tevinden en begrippen en oordlen te vormen (het oordeelkundig-denken)
 • het redeneren, het zich laten leiden door het verstand, uit ervaren omstandigheden bepaalde gevolgtrekkingen afleidn om een mening over iets te ontwikkelenen zo ervoor te kiezen (het discursief-denken)
 • het ideaal, een voorstelling in de geest van iets in de toestand van volkomenheid, het verhevene, het volmaakte beantwoordend (het bezinnend-denken)

Je kunt alles lezen over “De ministerialiteit van de zeven bewustzijn-assistenten” door hierop te klikken.