‘Het geloofsvertrouwen’

Geloof is niets anders dan het aanvaard concept van een idee langs waar dit idee dynamisch wordt. Geloof is een artistiek leider wanneer het haar toevertrouwd vertrouwen zich verlaat op iets of op iemand.

Geloofsvertrouwen bezitten is de weg voor geest-motivatie. Die weg is altijd persoonlijk te bewandelen en is steeds verruimend en bevrijdend. Geloofsopvattingen zijn altijd beperkend en bindend.

Het geloofsvertrouwen ontloopt nooit de plicht om problemen in het aardse leven van de mens tot een oplossing te brengen. Levend geloofsvertrouwen kweekt geen dweperij, vervolging of onverdraagzaamheid. Het slaat de scheppende verbeelding niet in boeien, en evenmin, kent het onredelijke vooroordelen ten aanzien van de ontdekkingen van het wetenschappelijk onderzoek.

Geloofsvertrouwen heeft zijn plicht verzaakt wanneer het zich aanmatigt realiteiten te ontkennen. Geloofsvertrouwen kan alleen opkomen in het hart van de individuele mens.

Iemands gemoedsgesteldheid bereikt de niveaus van geloofsvertrouwen wanneer een mentale vrede en een rustige geest daadwerkelijk de levenswijze beheerst.

 (zie “Het Urantia Boek” uitgever Urantia Fondation USA ISBN 90-9011151-4 Verhandeling 101 Hoofdstuk 8 Pagina’s 1114 tot 1115)

De bodem die van wezenlijk belang is voor groei naar geloofsvertrouwen, veronderstelt een progressief leven van zelfverwerkelijking, de coördinatie van natuurlijke neigingen, het aan de dag leggen van weetgierigheid en vreugde in een redelijke mater van avontuur, het ondervinden van gevoelens van voldoening, het functioneren van de prikkel van vrees die maakt dat men oplettend en waakzaam blijft, de aantrekking van het verwonderlijke, en een normaal besef van eigen kleinheid, nederigheid. Geloofsvertrouwen kan niet worden geschonken, ontvangen, geleend, geleerd of verloren. Het is een persoonlijke ervaring, die groeit naar de mate waarin het zoeken naar finale waarden toeneemt.

(zie “Het Urantia Boek” uitgever Urantia Fondation USA ISBN 90-9011151-4 Verhandeling 100 Hoofdstuk 1 Pagina’s 1094 tot 1095)

Om te besluiten willen wij jou ook de volgende tekst meegeven “Uit het hart aan U” klik hierop.