De bewustzijn-hulp en bijstand van richting-weten en intuitief-weten

(voor elke levende cel voorhanden, beschikbaar zodat het ingeschapen streven naar volmaaktheid, ‘van aanpassing’ kan plaatsvinden)

De hulp en bijstand van richting-weten maakt het mogelijk om lichamelijk van plaats te veranderen, opdat mens en dier zich geordend en gericht in de ruimte zouden kunnen oriënteren.
Hierdoor kan het lichaam of een lichaamsdeel precieze en gestructureerde bewegingen in de ruimte uitvoeren.

  • vooruit komen
  • achteruit gaan
  • naar links of naar rechts keren
  • stijgen en dalen.

De precisie van de gebaren is zeer nuttig en onherroepelijk noodzakelijk.
Wat zou er gebeuren indien deze hulp en bijstand er niet zou zijn?

Over intuïtief-weten beschikken, een vorm van ogenblikkelijke kennis die geen verhaal tot overpeinzing maakt, die geen beroep doet op het verstandelijk en/of emotioneel geheugen, is fundamenteel en noodzakelijk. Het is een scherp en snel weten zonder enige vorm van voorafgaand begrip, leerproces of redenering.

De meest basale vorm van intuïtief-weten zijn de overlevings-reflexen. Deze reflexen zijn het best te observeren bij pasgeboren kinderen (zuig- en grijpreflex). Ondanks ze zo hulpeloos en kwetsbaar zijn, beschikken zij over een elementaire uitrusting, een onstilbare hunkering tot het bereiken van een steeds grotere volmaaktheid om in leven te blijven en zich doelmatig of functioneel aan te passen aan hun leefomgeving voor een bredere levensverwezenlijking. Deze elementaire uitrusting is voorzien aanwezig en werkzaam bij elke eerste levensvonk.

Dankzij de hulp van het intuïtief-weten schiet de richting aangevende bewustheid onmiddellijk in werking.

Een voorbeeld uit de leefwereld: wij steken de straat over en een voertuig komt vlugger aan dan geschat, de richting van onze beweging moet dadelijk worden aangepast tegenover het dreigend gevaar.

Dit intuïtief-weten lokt een directe spontane reactie, een de-click uit. Het verbetert en richt onmiddellijk de bewustmakingsactiviteit met daaruit een spontane lichamelijke beweging. Wat een geluk. (het neuron integreert het geheel van elektrische boodschappen)

Bij observatie zien wij dat de hond recht op zijn doel afstevent, de kat razendsnel vlucht.

Hoe zouden wij (ook geldig voor het dier), zonder de bewustzijn-hulp&bijstand van richting-weten (de zin om zich te oriënteren, zich te bewegen in de ruimte) en van intuïtief-weten (de onmiddellijke waarneming van het ware op een levensnoodzakelijk moment) ons kunnen inpassen aan de leefomgeving en levensomstandigheden van het tegenwoordige.

De bewustzijn-hulp&bijstand van richting-weten activeert
geordende ruimtelijke beweging.
Het intuïtief-weten bestuurt spontane richting-aangevende bewustheid.
“Spontane” aanpassing aan de leef omstandigheid
is werkzaam in iedere levende cel van ieder levend organisme.

Dank U wel aan De Alwijze Bron. Zij voorziet alle functies en stelt onophoudelijk alles in het werk om ons (en het dier) de mogelijkheid te bieden, ons te kunnen oriënteren in de ons omringende ruimte, terwijl wij tezelfdertijd een onmiddellijk weten kunnen hebben, hoe klein ook, van wat wij, voor ons zelfbehoud moeten doen en hoe. Zij treft daarmee alle voorzieningen voor het behoeden van de mensheid. (bij het dier voor het behoeden van zijn leven)

Haar Liefde is vooruitziend.
Dank ook voor het ingeschapen, onophoudelijk werkzaam vermogen van aanpassing in elke, met bewustheid begiftigde, levende cel.

Vooraleer verder te gaan met het bespreken van de andere adjuvats, omschrijven wij, het zo goed voorzien, zevendelig menselijk ontwikkelingsproces tot “vol-maken”.

Om naar de eerste voortgang en groei te gaan vanaf de conceptie tot het foetus-volmaken klik je hier.