Voortgang en groei van conceptie tot foetus-volmaken

Het foetusstadium begint met de conceptie en eindigt bij de geboorte.

De spermatozoïde en de eicel oriënteren zich in de ruimte van de baarmoeder met het zicht op een ontmoeting. Het intuïtief-weten brengt hen bijeen. De conceptie doet een embryo ontstaan. De levende gevormde massa bet zich in. Ze wordt in de moederschoot meegetroond om zich te ‘orgaan/iseren’ tot de vorm van een menselijk lichaam. Wanneer de foetus, na meestal negen maanden, zijn maximale ontwikkeling bereikt, begeeft hij zich, om ter wereld te komen, vanuit de moederlijke- naar de aardse ruimte.

Bij de geboorte van een nieuw wezen treedt de ademhaling intuïtief in, het ritme van de uitwisseling van zuurstof en stikstof is op gang gezet. Het zich in de baarmoeder gevormde mensenkind heeft zich, volgens vooraf welbepaalde ontwikkelingen, verwerkelijkt.

De foetus begrijpt niets, vertoont geen daadkracht. Wel zien wij duidelijk het verschijnsel evolutie, van een klein puntje tot foetus-volmaking.

De schepping-techniek om een mens te maken is geen menselijke uitvinding, wij zijn niet mens door de mens.

Eenmaal het foetus-volmaken doorgemaakt kan je verder via de voortgang en groei van de pasgeborene tot het baby-volmaken (klik hier)