Voortgang en groei van groot kind tot het adolescentie-volmaken

Het adolescentie stadium begint wanneer de puberteit aanvangt en eindigt wanneer deze mens werkelijk uitgerust en klaar is voor een jong volwassen leven. Het is pas wanneer de adolescent een volwaardig en rechtschapen inzicht in zijn wezen en leven heeft en zijn roeping weet, dat het volgende stadium wordt ingeluid.

Door infusie van een hormonale chemie komt het geslachtsleven in beweging. De jongelingen komen binnen in de ruimte van de reproductie en worden potentiële doorgevers van leven.

De puber wordt gevoelig voor de aantrekkingskracht van het andere geslacht, het perspectief van partnerschap duikt op.

Het is ook de periode van de confrontatie.

Eigenlijk zijn zij op zoek naar het hoogste ideaal voor gezin en samenleving. De jonge mens vervolmaakt zich in conceptueel denken, in oordeelkundig onderscheiden en zet de scherpte van zinnigheid voorop. Het gebruik van de vrije wil van zijn wezen ontwikkelt zich verder. Die ontplooiing zou moeten leiden tot het maken van heldere en bewuste keuzes voor het verdere leven. (het discursief-denken)

Het hypothetisch-deductief denken – het denken vanuit veronderstellingen of hypothesen en daaruit besluiten trekken, alsook het reflexsief denken, het denken over het denken ontwaakt.

Spontane zin-vragen wellen op, vragen naar de causaliteit en het waarom der dingen.

In dit stadium ontstaat een nieuw wezen, met een ander lichaam, met andere denkbeelden, met andere gevoelens, met een andere kijk op het leven. De adolescent weet zelf niet goed wat er gaande is, zoekt en wil zichzelf begrijpen, maar dat lukt niet meteen. Vandaar dat de ouders zich moeten focussen op wat er uit dit transformerend kind tevoorschijn komt en dus niet op, zoals het vroeger was.

Het avontuur van de adolescent is het veroveren van autonomie en het definiëren van zijn eigen originaliteit.

In dit verband zouden ouders en opvoeders de notie van ‘het maatschappelijk contract’ (de afspraak tussen mens en maatschappij) kunnen bijbrengen.

Adolescenten zouden moeten worden aangemoedigd bij hun inspanningen om hun idealen, die voortgang en groei voor de mensheid binnen de maatschappij teweegbrengen, te verwezenlijken.

Na dit stadium van voortgang kom natuurlijk de voortgang en groei van de jongvolwassene tot volwaardig planetair burger en om dat te lezen klik hierop.