Voortgang en groei van de jongvolwassene tot volwaardig planetair burger

De zesde stap begint wanneer de jongvolwassene tot volheid is gekomen en op eigen benen staat, wanneer hij begint te solliciteren naar werk en een levenspartner.

De jongvolwassene beschikt als

  • ouder-medeschepper (een gezin stichten door het voortplanten van een wezen zoals zichzelf)
  • ouder-opvoeder (eigen of geadopteerde kinderen, in familiesfeer opvoeden op, lichamelijk-, intellectueel-, moreel-, cultureel- en sociaal-gebied en ze aanmoedigen bij hun creatief-, oordeelkundig en discursief-denken)
  • ouder-integrator (ervoor zorgen dat de kinderen zich aanpassen aan hun levenskader en zich integreren in de maatschappij)

over alle nodige elementen om binnen te treden in het levensspel, om tot volheid van humaniteit te komen.

De jongvolwassene dient de samenleving, door een beroep uit te oefenen. Hij zoekt, door relatie van samenleven of samenwerken, mensen met een andere cultuur of taal te leren kennen.

Hij gaat eveneens op zoek naar kosmische gegevens.

Nadat we het stadium van het volwaardig plantair burger doorlopen hebben rest ons alleen nog het hoofdstuk over de voorgang en groei naar een volwaardig kosmisch burgerschap (klik hier)