Voortgang en groei van klein kind tot groot kind-volmaken

Het groot kind-stadium begint wanneer de melktanden rond de leeftijd van zes jaar beetje bij beetje uitvallen en eindigt wanneer de puberteit aanvangt.

De gelaatsvorm en de lichaamsstructuur veranderen zichtbaar. Het moment is aangebroken om naar de lagere school te gaan, om te leren lezen, schrijven en rekenen. Dit stadium luidt de definitieve overgang van het concreet-denken naar het abstraherend-denken in. Het kind laat zien dat het kan handelen. Zijn vermogen tot het zich vormen van een voornemen (het creatief-denken), met als doel te realiseren wat wordt vooropgesteld, wordt in de praktijk omgezet. Het oordeelkundig-denken wordt aangesproken. Zo dringt het kind geleidelijk aan binnen in de betekenissen en de waarden van sociale en relationele werkelijkheden.

Zijn fysieke en psychische vermogens komen steeds meer tot uiting.

Het is steeds vragende partij wat nieuwe kennis betreft. Antwoorden moeten er komen en dan wel aangepast aan zijn niveau. Het kind komt meer en meer in contact met andere mensen via allerhande activiteiten. Het krijgt meer zicht op wie iemand is en begrijpt steeds beter zijn rol in de maatschappij.

Belangrijk tijdens dit stadium is de ontwikkeling van de gevoelsdimensie. Zijn voelende-gevoeligheid of beter gezegd zijn morele ontwikkeling leidt naar evenwicht tussen zelfacceptatie en acceptatie van de ander.

De interesse om te weten wat het is om jongen of meisje te zijn, groeit gestadig. Het zich goed voelen, van het zijn van een jongen of het zijn van een meisje (de sekse-identiteit), legt hier de gevoelswaarde vast van en voor, alle latere relaties, ook die van hun seksuele activiteit.

Naar het einde toe van dit stadium is het begrijpen van de morele plicht fundamenteel. Het vormt de noodzakelijke basis voor het ontwaken van een beweging van waarlijk ware waardige ‘liefde’ naar de naaste toe.

Wil je lezen hoe de voortgang en groei is van groot kind tot het adolescentie-volmaken klik dan hier.