Voortgang en groei van pasgeborene tot baby-volmaken

Het babystadium begint als de moeder het kind heeft gebaard en eindigt wanneer het kind rond twee en een half jaar het woord ‘ik’ uitspreekt.

De zuigeling vindt automatisch de borst of hapt spontaan naar de fles. Wij moeten hem dit niet aanleren. De bewegingen ordenen zich meer en meer. Hij past zich, aan de voor hem nieuwe leefomgeving, aan.

Met het opgroeien van de baby komen de eerste tekenen van begrijpen tot uiting. Hij huilt en er komt reactie uit zijn leefwereld. Hij verbindt de uitgesproken klank “mama” met de werkelijkheid van zijn moeder.

Hij moet handelen om beheerst te grijpen, te kruipen, de eerste stappen te zetten, de eerste klanken uit te stoten.

Hij doet nieuwe kennis op, objecten vastpakken, ze naar zijn mond brengen, ruiken, luisteren naar nieuwe geluiden, intens staren, zijn omgeving verkennen.

De baby verrijkt zijn leven daar hij samenkomt met ouders, grootouders, opvangmoeder, personeel van de crèche, familieleden. Het kind leert ze aldus kennen.

Op het baby-volmaken volgt de groei na peuter/kleuter tot kind-volmaken (klik hierop)