De bewustzijn-hulp en bijstand van begrijpen en begrijpend weten

De evolutie in de ontwikkeling van het dier is gestoeld op de verzamelde opgedane ervaring en is verbonden aan de soort. Dit stelt het dier in staat verschillende mogelijkheden te onderzoeken om een doel te bereiken. Het begrijpend-weten is in directe evenredigheid met zijn verplaatsingsmogelijkheid. Hoe de levensloop van het dier zich ontrolt, hangt af van de manier waarop het zich organiseert.

De mens evolueert in zijn weten en zijn weten hoe. Hij organiseert zich onophoudelijk om nog beter te kunnen organiseren.

Het geheel van de bewustzijnsfuncties, met als objectief, rationele kennis, doen mens en dier vorderen dankzij het zich kunnen herinneren. Het geheugen is het stockeerplateau van gegevens komende vanuit de intelligentie en de eraan gebonden, al dan niet bewust, ge- en beleefde emoties.

In mens en dier is alles voorzien opdat zij zich, op natuurlijke wijze, fysiologisch en lichamelijk aan de leefomgeving en de levensomstandigheden zouden kunnen aanpassen, cellen zijn in staat het ene van het andere te onderscheiden.

Het feitelijk begrijpen van mens en dier houdt in:

  • een ruimtelijk aspect, een binding tussen object en subject
  • een tijdsaspect, het verband tussen oorzaak en gevolg
  • een extrapolatieaspect, uit bekende gegevens, onbekende gegevens schatten (vb de tijd schatten om ergens op tijd aan te komen gezien uw gekende snelheid, m.a.w. het uur van vertrek inschatten)

Het is door de hulp en bijstand van begrijpen dat, in de kennis-mind van de mens die wenst te weten te komen, de klik tot bevatting, tot het vatten van, tot begrip van iets, tot begrijpend weten, mogelijk is.

Door het verstand wordt het mogelijk het zonneklaar verband te zien tussen verschillende waarnemingen, gevoelens te herkennen en betekenissen toe te kennen.

Bevatting is erkende kennis, aangewend om goed te begrijpen volgens de redenering en gedetermineerd door de samenhangende verhouding intelligentie – emotie – geheugen.

Bij de mens leidt bevatting tot het vermogen begrip op te brengen (toegevendheid en verdraagzaamheid).

Door met het verstand te vatten, manifesteert zich klaarheid in de uitdrukking.

Doordat hulp en bijstand van begrijpen rechtstreeks is verbonden met ons leervermogen, wordt het mogelijk een theoretisch begrip van onze ervaringen aan anderen uit te leggen.

Wat zouden wij doen indien wij de bekwaamheid daartoe niet zouden bezitten? Waar zouden wij staan indien wij de waarde van de dingen niet zouden kunnen schatten?

Bekwaamheid is de geschiktheid bezitten en de uitgediepte en erkende kennis, die het recht opent goed te oordelen of op de één of andere wijze te beslissen.

Ondanks dat dieren hulp & bijstand van begrijpen en begrijpend-weten ontvangen, vragen wij ons af hoe het komt dat ze het houden bij de gewoontes verbonden aan hun soort.

Verder in de tekst vindt U daarop het antwoord.

Klik hier om het hoofdstuk ” De bewustzijn-hulp en bijstand van handelen” te lezen.