De bewustzijn-hulp en bijstand van actief handelen

Deze hulp om tot effectief handelen over te gaan stimuleert de daadkracht, geeft sterkte. Hij moedigt aan en ondersteunt de fysieke en de psychische moed in wat mensen en dieren ondernemen. De agent is een duwende gangmaker voor actualisatie van datgene wat wordt vooropgesteld.

Onherroepelijk regelt deze bewustzijn-hulp&bijstand het functioneren van de verschillende organen die, in hun functie, onverwisselbaar zijn.

Alle organen in het levende lichaam werken autonoom, zijn zomaar werkende. Wanneer de voorziene onophoudelijke werking er niet zou zijn, betekent het de aardse dood. Mensen kunnen zich daar bewust van worden, dieren kunnen dat niet.

Niet het fysieke lichaam is de oorzaak van de beweging, het materiële lichaam is op zich inert. Het vermogen van inspanningsbeweging wordt aangeleverd door de hulp en bijstand van handelen.

Stellen wij ons even voor dat deze zich niet manifesteert of zou wegvallen, hoe zou ons leven dan zijn?

Externe aanhoudende hulp wordt dan levensnoodzakelijk.

Voor de mens ligt de agent voor fysische en psychische moed aan de basis om alle lichamelijke activiteiten aan de dag te kunnen leggen:

 • om idealen en meningen te kunnen uiten en het voornemen en het idee te kunnen realiseren,
 • om gevoelens en emotiviteit naar buiten te kunnen brengen.

De hulp stimuleert fysieke en morele moed, de geest-heldhaftigheid, het zelfvertrouwen, loyaliteit, dienstbaarheid, het relationeel-, maatschappelijk- en moreel-leven.

Als wij het willen, worden wij bijgestaan om ons innerlijk leven te versterken. Het innerlijke bepaalt onze waarde naar anderen toe. Het is wat wij innerlijk zijn dat zich uiterlijk, via ons actie-handelen, manifesteert. Daardoor raakt de mens in staat zich een comfortabele positie toe eigenen op persoonlijk-, familiaal-, professioneel-, socio-cultureel- en geest-vlak.

Mochten wij de moed niet hebben om alles wat in ons hoofd speelt en leeft om te zetten in actie dan wordt niets werkelijkheid. Wij zouden blijven ronddraaien in onze eigen cirkel, wij zouden de moed verliezen.

Er wordt niets gerealiseerd, gevoelens en emoties vinden geen uitweg. Ze worden niet naar buiten gebracht.

Dit gegeven maakt ons bewust alles te ondernemen om voor zichzelf psychische moed te ontwikkelen.

Met welke actie kunnen wij dat?

 1. Het gezichtspunt moet worden omgebogen naar een ruimere visie.
 2. Door overpeinzing kan worden gekomen tot het begrijpen van de situatie, door zich te laten leiden door het verstand kan worden gepeild naar redenen, zich afvragend
  • heeft de rede (wat men denkt) gelijk, is het waarlijk waar. Dit zich ontwikkelend “individueel” denkvermogen ligt aan de oorsprong van het begrips- en onderscheidingsvermogen en dient tot het verkrijgen van kennis
  • is wat men denkt verstandig, gegrond en meetbaar in overeenstemming met de exacte zin van de situatie, is de rede met methode georganiseerd
  • is het zich ontwikkelend “individueel” denkvermogen billijk, behoorlijk, wijs, bedacht en gematigd
  • heeft de rationaliteit geprobeerd een eventuele vergissing op voorhand in te schatten alvorens tot actie over te gaan
 3. Door te vermijden zich te laten
  • meeslepen door indrukken, elementaire, vage en onmiddellijke kennis
  • overweldigen door voorbijgaande opwinding, gejaagdheid, rusteloosheid die onderdompelen in een staat van intense emotionaliteit (vb. kwaadheid) getypeerd door verschillende ongemakken (vb. beven)

In het volgende hoofstuk behandelen we “De bewustzijn-hulp en bijstand van weetgierigheid” (klik hierop om dit te lezen)