De bewustzijn-hulp en bijstand van associatief-verbinden en associatie-weten

De bewustzijn-hulp&bijstand van samenkomen, het associatief-weten, maakt het mensen en dieren mogelijk de beleefde dingen te associëren, ze in hun brein te laten bijeenkomen. Daarom zegt men van gedomesticeerde dieren dat zij verstaan en zich laten verstaan. Mens en dier beschikken over de fysiologische coördinatie van sensaties met de geassocieerde erkenning en het corresponderend geheugen.

De kameraden, de familie, de groep, het team, de maatschappij, de natie zijn associaties.

Vee-kuddes, vis-scholen, een troep olifanten en nog andere voorbeelden uit het dierenrijk, bestempelen wij als associaties

Voor internationale zaken, wereldlijke rapporten kunnen bewindslui zich conventioneel verbinden. Staten verenigen zich om tot een groter geheel te komen.

De adjuvat van associatief-verbinden (samenkomen) en associatie-weten voorziet het vermogen tot verenigen zodat mens en dier er zouden kunnen toe komen samen te leven en tot samenwerking over te gaan. De mens kan, met het dier en met andere mensen, relaties aanknopen en ze onderhouden. Alleen de mens overlegt.

Het gezin vraagt de tegenwoordigheid van kinderen.

De geboorte van een nieuw wezen is de vrucht (het oeuvre – de bedrijvigheid) van het feit dat man en vrouw dicht bijeen kunnen komen, zich kunnen verenigen. Dit geldt ook voor het mannetjes- en vrouwtjesdier. Het één worden van de spermatozoïde met de eicel is het gevolg ervan.

De foetus in de moederschoot vormt een geheel met de moeder, het kind legt het associatief verband met zijn ouders, zo ook de geworpen jongen van de zoogdieren.

Eenmaal volwassen gaan ze nieuwe associaties aan, man en vrouw, mannetjes- en vrouwtjesdier komen weer bijeen om één te worden zodat er opnieuw een ander wezen kan worden geboren.

Dit schijnbaar eenvoudig gebeuren is tot in detail georganiseerd via de Alwijze scheppingstechniek van de Bron van het alles, die van mens en dier medescheppers maakt.

Enkel de mens is in staat het verband en de verbinding te zien tussen oorzaak en gevolg.

Mensen weten dat de bron en daar waar het water haar ‘loop’ aanvangt in hetzelfde punt hun oorsprong hebben.

Om wat dat betreft, onze bewondering te kunnen tonen, stelt een zesde bewustzijn-hulp&bijstand van eerbiedig ontzag voor het oorzakelijke zich ten dienst.

Wij, mensen, kunnen ertoe komen te weten wat bovenzinnelijk is en ervoor kiezen ermee een band op te bouwen.

Deze adjuvat helpt de mens. Hij (en niet het dier) kan overgaan tot eerbiedig ontzag leidend naar waarde toekennend aanbidden. (de mens kan waarde toekennen aan het oorzakelijk verband bestaand tussen zichzelf en zijn Schepper)

Als wij het willen kunnen wij

  • morele waarden kennen; weten wat goed en kwaad is, juist en verkeerd
  • onze gezindheid (onze innerlijke overtuiging, onze inborst, onze gesteldheid) afstemmen op een persoon of een oorzaak aan wie wij ten volle ons vertrouwen schenken wat ons toelaat ermee een verbinding aan te gaan.

“De bewustzijn-hulp en bijstand van van eerbiedig ontzag voor het oorzakelijke” lees je in het volgend hoofdstuk door hierop te klikken.