De bijzondere aard van persoonlijkheid.

De manifestatie van Persoonlijkheid merkt men alleen bij de mens. Zij is een unieke en onveranderlijke onderscheidende Geest-hoedanigheid.
Zij wordt door de Universele Vader rechtstreeks aan de foetale mens verleend. Hierdoor spreekt men van een persoon. Mensen worden in het bezit gesteld van geest.

Persoonlijkheid is voor wilsschepselen de poort tot zowel het abstraherend-denken als het creatief-denken. Het concreet-denken gebeurt dankzij de hulp en bijstand van Bewustzijn.
De verschijnsels van het oordeelkundig- en het discursief-denken, ook mogelijk dankzij de eigenschap van Persoonlijkheid, laat de mens toe, te onderscheiden, te overwegen en scherpzinnigheid  aan de dag te leggen. Het ‘kiezen voor’ wordt daardoor juister. Deze vormen van denken kunnen in de gesproken taal en in het handelen worden weergegeven.

Persoonlijkheid maakt deel uit van onze menselijke natuur, maar is geen bestanddeel van ons wezen zoals het lichaam en het brein dat zijn, Zij verleent ons Geest-hoedanigheid.

Persoonlijkheidsmanifestatie  stelt de mens in staat te kunnen overgaan tot het ten uitvoer brengen van een persoonlijk ontworpen concept, om te kunnen komen tot het realiseren van eigen denkbeelden.
Mensen kunnen, de door henzelf en de door hun medemensen gevormde en uitgesproken creatieve denkbeelden, ‘verwerkelijken’, de geuite idealen nastreven. Menselijke creativiteit ontstaat dankzij de Geest-hoedanigheid van de aan de mens verleende Persoonlijkheid.

Door het abstraherend- en het creatief-denken kunnen mensen zich een idee vormen van, hoe een plan om te vormen tot tastbare en waarneembare werkelijkheid. (wat dieren niet kunnen)
Mensen worden in staat gesteld tot het zich kunnen fixeren van een objectief. Dit is het feitelijk gegeven waardoor zij kunnen organiseren.
De mens kan komen tot gevolgtrekkingen over de ware gesteldheid van bedachte dingen, door oordeelkundig  en scherpzinnig na te denken over wat is waargenomen uit het concreet-, het abstraherend- en het creatief-denken.

De Geest-hoedanigheid Persoonlijkheid is verstoken van identiteit maar, verleent aan het mensenkind, het concept tot zijn persoonlijke identiteit. Het ons geschonken concept is voor ieder het levensbelang.

Wanneer het kind in zijn ontwikkelingsfase ontvankelijk wordt voor hulp&bijstand van de zesde adjuvat en zo tot morele keuze overgaat, de hulp en bijstand van wijsheid in werking treedt, dan baadt het vader-kind onmiddellijk in Zijn uitgestuurd Geest-licht.  Daarop komt onmiddellijk, rechtstreeks van de Universele Vader, een Gedachte-Richter in betrokken bewustmaking-zetel wonen.
De Richter (justeerder) voegt zich samen met het al tegenwoordig concept tot persoonlijke identiteit. Zo komt een potentieel onsterfelijke individuele ziel tot aanzijn (Goddelijke wijsheid) en zij vangt haar bestaan aan.
De ziel ontwikkelt een eigen potentieel eeuwige bestemming conform de persoonlijk bewuste beslissingen van het individu waarin zij zich bevindt en naargelang de persoonsgebonden omgang met de inwonende Richter.

De mens groeit, door kracht, door energie en volharding van zijn eigen beslissingen, bewust van het materiële-niveau naar het geest-niveau.
(zie “Het Urantia Boek” uitgever Urantia Fondation USA ISBN 90-9011151-4 pagina 1182)

De feitelijke manifestatie van wil, zelfbewustheid, abstraherend-denken, moreel gedrag, als kenmerkende eigenschappen van Persoonlijkheid, werken in op het reactieve van de systeem-mechanismen van lichaam en brein.

Het verschijnsel wil is de werkende oorzaak tot karaktervorming, het zich aanmeten van een houding en het gedragsvertoon van de mens.

Wil bepaalt ook onze levensweg en bijgevolg onze bestemming.
Naar de buitenwereld stelt men die feiten vast in de loop van de ontwikkelingsfasen van elk mens.

Wil je er meer over weten klik dan hierop en kom terecht bij ” De kenmerkende eigenschappen van de persoonlijkheid”