Abstraherend-denken (het ontdoen van het concrete, als begrip afleiden)

Rond de leeftijd tussen 4 en 6 jaar komt het kind er geleidelijk toe, abstraherend te denken (het voorstelling-denken).

Het leert omgaan met letters en cijfers. (voordien denkt het kind concreet, uit de waarneming, het begrijpend-associatief-denken dankzij het ter beschikking zijn van Alom Aanwezig Bewustzijn)

Wat was ervaren en aangeduid als een smakelijke tastbare banaan wordt nu benaderd door het zes letterwoord ‘B A N A A N’.

Wanneer er twee van die bananen zijn, wordt geleerd dat ‘één’ plus ‘één’ gelijk is aan ‘twee’.

Het zich afstemmen op het voorstelling-denken maakt de wisselwerking mogelijk met het verstandelijk begrijpend-denken, wat bewustwording doet toenemen tot concrete bewustheid.

Wij benadrukken opnieuw dat dieren enkel beschikken over een concreet-denken uit de waarneming (het verstandelijk begrijpend-denken, het leggen van verbanden).

De adjuvat van begrijpen en begrijpend-weten voorziet in de ‘begripsklik’, de connectie of binding tussen twee objecten of gegevens.

Nu is het ook nodig even “moreel gedrag” te behandelen. Klik hierop.