Het vermogen van de natuurlijke verschijnselen “Vrije wil” en “Wilskeuze”

Het vermogen van de vrije wil en de wilskeuze behelst een technisch voorzien stappenplan.

Het natuurlijk verschijnsel “vrije wil” laat de mens toe, vrijelijk te willen of vrijelijk niet te willen

 1. een voornemen en een idee creatief te bedenken
 2. onderscheiden en overwegen binnen het kader van het oordeelkunig-denken
 3. scherpzinnigheid aan de dag te leggen om zich een mening te vormen welke het kiezen bepaalt
 4. beslissen
 5. uitvoeren

Het natuurlijk verschijnsel “wilskeuze” stelt de mens in staat te willen kiezen om waarlijk

 1. liefdevol en dienstbaar te zijn
 2. een evaluatie te maken over het-zelf en zijn daden, om persoonlijke geestgroei te onderzoeken zodat het ideale kan worden nagetreefd

Dankzij de aan ons geschonken vrije wil en wilskeuze, manifesteren deze vermogens van de menselijke geest zich stapsgewijs in het ontmoetingsterrein van het brein. Zij ontmoeten er de zeven (7) adjuvats van de hulp en bijstand van het Bewustzijn en kunnen ermee samenwerken.

Het creatief-denken dirigeert onze zelfverwerkelijking daar het de energetische activiteit van het denken ontvouwt.
Wij zijn en wij doen wat wij in ons denkmechanisme opnemen.
Creatief-denken, gewild uit het zelf, maakt fysische systemen ondergeschikt.
Voornemens en ideëen, opgenomen in en uitgestuurd via het denkmechanisme, onderwerpen het levende fysische organisme.

Deze oefening bewijst het ons.

 1. neem plaats in een kamer en duidt met de vinger een voorwerp aan waarnaar je kijkt. De voeten blijven ter plaatse, enkel het lichaam draait om zijn as dit met uitgestoken arm om een rotatie te maken zover je maar kunt
 2. kijk goed waar je bent gekomen en keer terug tot de uitgangshouding
 3. alvorens de oefening te herhalen, neem je voor, uit dat je van mening bent, lanceer het idee, maak het tot je ideaal om bij de volgende rotatie, zonder extra inspanning, veel verder te geraken; stuur die gedachte uit
 4. zet de draaibeweging in de praktijk om

Stellen wij vast dat wij een punt kunnen aanduiden dat verder is gelegen?

Het creatief-denken neemt ons mee daar waar het wil heen gaan!

We behandelen nu het eerste vermogen namelijk “Het wil-vermogen tot creatief-denken” klik hierop.