Het wil-vermogen tot beslissen

Het wil-vermogen tot beslissen bepaalt hoe het persoonlijke leven zich spoedig zal ontrollen.

De beslissing aanvaardt de keuze en haar gevolgen. Zij ontwikkelt het plichtsbesef tot handelen.

Een voorbeeld:

Wij kiezen om dokter te worden, wij besluiten om het beroep uit te oefenen en wij zijn akkoord om de noodzakelijke studies te volbrengen.

  • hebben wij de voorwaarden van de studies en van het beroep onderzocht
  • hebben wij nagegaan als wij overeenkomen met de voorwaarden van de studies en die van het beroep.

Hier snelt de bewustzijn-hulp&bijstand van weetgierigheid ter hulp.
Zijn actie is een gunstbewijs, daar zijn inspanning de onze vervoegt. Hij solliciteert naar mobilisatie.
Wij kunnen in vertrouwen het braakliggend terrein tegemoet treden zodat wij het kunnen ontdekken.
Ons karakter, ons gedrag, onze houding zijn geheel in de zaak betrokken. Onze persoonlijke wilskracht ligt aan de basis van een beslissing.

Nadat wij een beslissing genomen hebben moeten wij uiteraard ook “het wil-vermogen tot uitvoeren” behandelen, klik daarvoor hierop.