Het wil-vermogen tot discursief-denken

Het wil-vermogen tot discursief-denken onderwerpt de inspanning tot een scherpzinnig inzicht.

Discursief-denken houdt in zich, dat bij het redeneren, stap voor stap, de slotsom wordt bepaald tot het definitief kiezen. Een standpunt, in betrekking tot een situatie, wordt ingenomen. Men heeft een uitgesproken mening over een onderwerp, een project, een plan, een objectief wat juist aanzet geeft voor de definitieve keuze.

Bij het daadwerkelijk kiezen wordt ons gehele zijn ingezet, de totale verantwoordelijkheid wordt op de schouders genomen.

Alle middelen moeten worden aangewend om waarlijk te komen, tot wat wij willen, om tot het werkelijk realiseren te kunnen overgaan.

De bewustzijn-hulp&bijstand van verbindend samenkomen, helpt zodat wij ons, met de eigen gemaakte weerkaatsende beschouwingen (reflectie), kunnen vereenzelvigen zodat het gekozene evident wordt.

Wanneer we een keuze gemaakt hebben volgt daaruit dat we iets moeten beslissen daarom klik hierop om “Het wil-vermogen tot beslissen” behandeld te zien.