Het wil-vermogen tot uitvoeren

Het wil-vermogen tot uitvoeren biedt de praktijk van het ervarend handelen.

Ervaring is datgene wat we doen met datgene wat ons overkomt.

De geleefde en beleefde ervaring brengt ons tot wijsheid wat ons toelaat goed te oordelen en dit oordeel toe te passen in het kader van de kennis van feiten gekoppeld aan hun aspecten. Wij komen te weten hoe feiten staan ten opzichte van elkaar.

Uitvoering van het voornemen is het middel tot vorderen, tot realiseren van het engagement, om de weerhouden taak te ervaren en er toe te komen er meer over te weten.

Onze eigen ervaring en de ervaring van anderen bevordert evolutie.

In het volbrengen van de uitvoering doet de bewustzijn-hulp&bijstand van handelen verschillende energetische interacties ontstaan. Ervaring heeft nood aan actie.
Door de dingen te doen, kunnen wij te weten komen, hoe de dingen zich voordoen en wat de relatie is tot hun onderling verband.

Mochten wij psychische moed ontbreken om alles wat in ons hoofd speelt en leeft om te zetten in actie dan wordt niets werkelijkheid. Ook gevoelens en emoties zouden geen uitweg vinden. Frustratie is er het gevolg van.

Hierna volgt “Het vermogen van de wilskeuze om “liefdevol” en “dienstbaar” te zijn”. Klik hierop.