‘Het samenstel van de mens’

Noodzakelijk aan het menselijk functioneren:

  1. De onderdelen, de samenstellende werkzame elementen en het intra- en extracellulair lichaamsvocht
  2. Het zeewater als de ontvanger en de bewaarder van het leven
  3. Het inwendig lichaamsvocht
  4. Het kwalitatieve van het extracellulair vocht
  5. Dat wat hij eet
  6. Dat wat hij denkt

Wij kunnen nu, door hierop te klikken, het eerste punt van het eerste hoofdstuk aansnijden, zijnde
“De onderdelen, de samenstellende werkzame elementen enĀ  het intra- en extracellulair lichaamsvocht”