‘Het samenstel van de mens’

De mens bestaat uit

  1. een materieel lichaam
  2. een bewustmaking-mecchansime (het brein)
  3. een persoonlijk geest-zelf met het vrije wil- en keuzevermogen

 

De samenstellende werkzame elementen, aan de basis van het menselijk functioneren zijn

  1. de werkzame lichaamscellen voorzien van intra- en extracellulair vocht op materiaal vlak
  2. ‘bewustheid en geestvermogen’ op energetisch vlak

De mens is een bio (levend, in leven zijnd) elektro-chemisch (levendig, aan de gang zijnd) systeem werkzaam

  1. op de levende lichaamscellen welke zijn voorzien van intra- en extracellulair vocht (het lichaam)
  2. in het levendig mechanisme tot bewustmaking (het brein)
  3. in het met levensenergie voorziene persoonlijke zelf dat beschikt over een aan de gang zijnd vrije wil- en keuzevermogen (de menselijke geest)

 

Wij kunnen nu, door hierop te klikken, het materieel lichaam nader bekijken