De mens is wat hij eet

Aangetrokken zijn tot een of ander voedingsmiddel, ook zelf vervuld van water, heeft zijn betekenis. Het is de wonderbaarlijke spiegel van onszelf.
Waarom eet een persoon liever een appel dan een peer?  Onze organische basissamenstelling beslist nl. over haar noodwendigheid. Onze ware zin naar dingen duwt ons om in leven en in het leven te blijven!
Het vitaal milieu hangt af van regulerende thermische stresseiwitten. Deze stimulators bevinden zich binnenin de levende cellen. Op hun beurt kunnen zij hun ‘spontane actie tot aanpassing op gang zetten.

Wij weten dat het plantenrijk onmiddellijk uit de lucht, het water, het licht en de aarde de nodige elementen haalt om zijn leven op gang te houden. Het neemt deze elementen op onder de vorm van mineralen. De mens en het dier kunnen enkel deze dingen assimileren wanneer deze mineralen voorafgaandelijk door het metabolisme van planten of dieren zijn verwerkt die ze ook direct of indirect uit de planten hebben gehaald.
De mens is reëel in overeenstemming met het planten- en dierenrijk. Plantaardige voedingsmiddelen alsook deze afkomstig van dieren, leveren ons hun water, hun cellen, moleculen en atomen. Het is wat we eten dat doorheen het gesynthetiseerde water de informatieve en nutritionele communicatie van de cellen voortbrengt.

Kennen wij de betrekking tot wat we eten?
In welke richting gaan wij wanneer we gevolg geven aan onze voorkeursmaken?

Weet dat de mens meer is dan wat hij eet, “De mens is ook wat hij denkt” klik hierop om daarover meer te weten.