Het inwendig lichaamsvocht

De Franse onderzoeker René Quinton (1866-1925) heeft het extracellulair vocht (het vocht rondom de cel) van dieren en de mens geanalyseerd door temperatuur- en zoutgehalte meting.

Hij heeft bevestigd en besloot wat de Canadees Macullum (1858-1934) theoretisch naar voor had gebracht

“Wezens dragen in zich de stempel van het originele water, haar temperatuur en haar zoutgehalte.
Het leven op Aarde is ontstaan wanneer de temperatuur gesteldheid 43°C bedroeg.”

Rondom de cellen zijn de voorwaarden bewaard van het Terrein waaruit de eerste levende cel is ontstaan.
Voor de mens is het zoutgehalte van het extracellulair vocht 9 , zijn temperatuur-pijngrens ligt op 44.5°C 

Het extracellulair lichaamsvocht (water), met haar specifieke elektrisch geladen mineralen en oligo-elementen, zijn van levensbelang voor de organisatie en het behoud van het leven der atomen.

Even uitleggen

  • de mens is een geheel van cellen die vertoeven in een inwendig vocht met een zoutgehalte van 9 ‰. De cellen zijn intelligente en trouwe “wezens”
  • één cel is samengesteld uit ongeveer, in aantal, 99% watermoleculen verbonden aan macromoleculen (proteïnen, ADN…)
  • een molecule is een samenvoeging van atomen met een bepaalde gedefinieerde samenstelling
  • een atoom is samengesteld uit een kern, gevormd door protonen en neutronen, daaromheen draaien de elektronen. Het meest eenvoudige atoom is het Waterstofatoom (H) daar het bestaat uit één proton met positieve elektrische lading en één enkel elektron met negatieve elektrische lading. De elektronen die rondom de atoomkern draaien, regelen en beheren, in perfectie en met een intelligentie nooit falend, de opbouw van de atomisch moleculaire systemen van alle materie.
    Wanneer de elektronen ontsnappen is er oxidatie, wij “roesten”. De duur van het cellulaire leven vermindert in een omgeving arm aan elektronen. De bio-elektronici door Louis-Claude Vincent maakt het mogelijk de activiteit van de elektronen in een wateroplossing te meten. Dit vertegenwoordigt de elektrische factor, de regulerende capaciteit van het milieu.
    De meting vertegenwoordigt de regulerende capaciteit van het milieu.
  • een groep atomen of een atoom die een elektrische lading draagt, is een ion. Het spel van de ionen laat de enzymatische acties toe, het ontbinden van de eiwitten, het onderscheiden en het permanent heropbouwen van celweefsel.

Het lichaamsvocht rondom onze levende cellen (Vitaal Milieu of Terrein genoemd) en de watermoleculen binnin de cel (de terreinen), bevatten deeltjes die elektrisch geladen zijn, de ionen.

Aldus, rondom de cellen en binnenin de celstructuur van levende organismen, waar watermoleculen een hoofdrol spelen, is er golf-actviteit. Die golfactiviteit is een manifestatie van intelligentie-impulsen voortkomende uit een Alom Aanwezig Bewustzijn.

De kosmische intentie bestaat.

Zo zijn alle materiële fysische- en chemische functies gestuurd door een intelligente energetische kracht, voortspruitend uit een Alom Aanwezig Bewustzijn. (wordt nog in detail uitgelegd) In het domein van materiële en fysisch-chemische energie hebben zich levende organismen, met capacitiet tot manifestatie van bewustheid, ontwikkeld. Plant, dier en mens zijn er het levend bewijs van.

Het zeewater is drager van mineralen en oligo-elementen met ionische eigenschap. Door hun elektrische geladenheid zijn zij in staat levensnoodzakelijke omgevingselementen te voeden om er de conditie van te bepalen. Elektrisch geladen mineralen en oligo-elementen voeden de cellen van alle dierlijke organismen. Zij bepalen de optimale condities van het dierlijke- en menselijke leven. 

De lichaamscellen van mens en dier zijn een inscriptie op het water.

De cel leeft in haar omringend vocht. Dit levend wezen kan niet bestaan zonder lichaam-structuur. Het heeft nood aan gunstige omstandigheden om te leven en te overleven.
Een levende cel is op zich een energetisch systeem waarvan de samenstellende elementen slingerend – uitstralend – ontvangend zijn.
Het is ondenkbaar dat het cel-lichaam zou kunnen bestaan zonder de tussenkomst van bewustzijn- en geest-energie.

Menselijke- en dierlijke organismen zijn een bio- (levend) elektro- (elektrisch) chemisch-(elektronisch) systeem dat zowel kan worden beïnvloed door de wereld van de gedachten van de persoon als door de kwaliteit van de aangebrachte voedingsstoffen. Alle meervoudige cellulaire organismen verzekeren, dankzij de structuur van het tegenwoordig elektrisch geladen water, hun verschillende functies. De ondulerende energiebronnen, regerend in en rond de lichaamsstructuur van de cellen, laten in hun beweging, de uitwisseling van informatieve boodschappen toe.

De cel-rentabiliteit is gelijk aan haar kracht tot haar “spontane” aanpassing aan haar omgeving. De efficiëntie van de overdracht van informatie, evenals de transmissie van opbouwstoffen van cel tot cel, hangen af van de inhoud-, de structuurgegevens en de kwaliteit van het extracellulair lichaamsvocht.

Het is eveneens René Quinton die een ouder wordend organisme vergeleek met een aquarium waarin het water troebel wordt. Dit feit bemoeilijkt het leven van de vissen. Vernieuw het water en de vissen hervinden hun vitaliteit. Onze cellen vergelijken wij met de vissen, het water met het Terrein van ons Vitaal Milieu. Hoe meer de inwendige secretie is belast met afvalstoffen, hoe groter de agglutinatie.
Hoe zwakker de gezondheid van het intern vocht, hoe moeilijker het metabolisme verloopt. Fysiologisch uit zich een onevenwichtigheid. Het fenomeen, ‘uit balans zijn’, stelt men vast in de manifestatie van verschillende symptomen. De medische wereld definieert dit als “ziektebeeld”.
Dit zet in reliëf de intieme band tussen water en het leven.

Om meer te weten over “Het kwaliatieve van het extracellulair lichaamsvocht” klik hier