Het persoonlijke geest-zelf met het vrije wil- en keuzevermogen

De vragen die men zich moet stellen : “Hoe komt men als mens aan een persoonlijk geest-zelf ?” “Bestaat de mens dan nog uit meer dan een lichaam (het fysieke) en een ‘bewustzijn’ (het psychische) ?”  “Waar bevindt zich dit persoonlijk geest-zelf en wat is de functie, het functioneren en het functionele ervan ?” 

Dit ‘ikje’ staat gelijk met menselijke persoonlijkheid, met de geesthoedanigheid van de mens, iets wat een dier niet heeft.

Wij denken dat wij willen en kiezen met ons verstand maar dat is niet zo. Onze intelligentie wenden wij aan om het concreet denken in banen te leiden maar om abstraherend te denken, creatief te denken, oordeelkundig te denken en discursief te denken, hebben wij onze wil nodig en moeten wij ervoor kiezen dit te doen. En dit, is de persoonlijke geest van de mens ! (weerom, een dier kan niet abstraheren, niet creatief zijn, niet oordeelkundig zijn en niet scherpzinnig denken, een dier kan enkel concreet denken om zich te oriënteren, dingen te begrijpen, zich in actie te zetten, op avontuur te gaan en verbanden te gaan leggen)

Om u daaromtrent alle details eigen te maken is de workshop “Geheel verweven” het aangewezen onderricht.

Minstens 10 sessies van 2u30, indivdueel, in familieverband, onder vrienden, maximaal 4 personen.

Denise en Michel zijn de lesgevers met hart en ziel ten dienst. Af te spreken in onderling overleg per mail pierderie@gmail.com of per telefoon 0468 40 86 40

 

Om meer te weten over “Het kwaliatieve van het extracellulair lichaamsvocht” klik hier