De onderdelen, de samenstellende werkzame elementen en het intra- en extracellulair lichaamsvocht

 

  • de onderdelen: *een materieel lichaam, *een bewustmaking-mechanisme (het brein), *een persoonlijk geest-zelf met het vrije wil- en keuzevermogen
  • de samenstellende werkzame elementen: *op materieel vlak, de lichaamscellen voorzien van intra- en extracellulair vocht ; *op energetisch vlak, bewustheid en geest
  • een bio (levend, in leven zijnd) elektrochemisch (levendig, aan de gang zijnd) systeem werkzaam op *de levende lichaamscellen welke zijn voorzien van intra- en extracellulair vocht (het lichaam) ; in *het levendig mechanisme tot bewustmaking (het brein) ; voor *het met levensenergie voorziene persoonlijke zelf dat beschikt over een aan de gang zijnd vrije wil- en keuze-vermogen (de geest)

Het zich bewegend menselijk lichaam, met zijn uit- en inwendige organen, is samengesteld uit miljoenen levende en intelligente cellen voorzien van intracellulaire watermoleculen en extracellulair lichaamsvocht.

Het meest belangrijke, onmisbare element van levende wezens is, water

De watermolecule is op zich een complex en ultrafijn “lichaam” werkzaam via zijn subtiele golven op de minste atomen van onze cellen.
De watermoleculen zijn aanwezig “bij” en “in” de bevruchting van de eicel door de spermatozoïde.
Vanaf het baarmoederlijk leven baadt de foetus in het vruchtwater met een zoutgehalte van 9 ‰ (isotoon) en hijzelf bevat 94% water.
Met de geboorte heeft de baby, rondom de cellen, nog 80% inwendig vocht.
In het lichaam van een volwassene stroomt omheen elke cel vrijelijk ongeveer 70% van die zoutoplossing.
Zowat hetzelfde percentage water is aanwezig op het aardoppervlak.

Mocht er zich een watertekort voordoen dan heeft dit steeds een algemene degradatie van het terrein tot gevolg, als het nu gaat over de “grond” of over “ons weefsel”, samengesteld uit ontelbare cellen.
Het leven is onmogelijk mocht deze essentiële substantie (waarin onmisbare uitwisselingen verbonden met het leven plaatsgrijpen) in ons lichaam ontbreken en mocht het water afwezig zijn op de planeet Aarde.

Uitdroging en degeneratie door pollutie van “lichaamsweefsel” zijn een doodsgevaar evenals demineralisatie en uitermate temperatuursverhoging (boven de 44,5°C).

De totale hoeveelheid watermoleculen in ons lichaam, dat in waarheid een structuur van “ledigheid” is, verdeelt zich als volgt,

  • ± 99% in getal moleculen H2O bevinden zich in het intracellulair compartiment waar het element Kalium het principieel kation is (de terreinen). De waterstructuur van de cel bevat de materie.
  • ± 70% H2O bevindt zich in het extracellulair compartiment (rondom de cel) waar wij Natrium aantreffen. Dit Vitaal Milieu is gevormd door bloedplasma, lymfevocht, secreties, plasma doordrongen van bindweefsel, slijmvliezen, kraakbeen…

Dankzij de watermoleculen zijn in het organisme alle functies mogelijk,

  • het water zuivert alle filters van ons lichaam, de lever, de longen, de darmen, de genitaliën, de nieren en de huid
  • het water regenereert doorheen al onze levende cellen in de zin van een totaal herstel van een perfect evenwicht van ons immuniteitssysteem. Ons afweersysteem staat garant voor een doeltreffende en natuurlijke preventie tegen alle mogelijke afbouwende en vernietigende “infiltranten”
  • het water is onmisbaar, bij de vertering van de voedingsmiddelen, in de bloedsomloop, bij de instandhouding van de inwendige lichaamstemperatuur.

Wens je meer te weten te komen over ” het zeewater als de ontvanger en de bewaarder van het leven” klik dan hierop.