De werking van het menselijk bewustmaking-mechanisme (het brein)

Doorheen de levende cellen van lichaam en brein zijn mens en dier in staat, te komen tot bewustheid.

Het bewustmaking-mechanisme van het brein laat mens en dier toe te

  • leren (de intelligentie)
  • reageren op de omringende omgeving (de emotie)
  • herinneren (het geheugen)

Het gebied van de bewustmaking (het lichaam en brein waar, in elke autonoom functionerende cel van mens en dier, het verschijnsel Bewustzijn-Intelligentie werkzaam is en de cellen erfelijk overgedragen factoren bevatten) heeft op zich geen woordelijke of geschreven uitdrukking.

Dankzij de verstandelijke mogelijkheden van het brein, door het vermogen van het concreet-denken, kunnen mens en dier tot fundamentele en noodzakelijke bewustheid komen zodat zij op de planeet kunnen functioneren en zij zich erop ook kunnen organiseren.

Een geheel van zeven dienst-agenten alom aanwezig, afkomstig uit de alom aanwezige Bewustzijn-Intelligentie, reikt hulp en bijstand aan om te kunnen koment tot

  • oriëntatie (richting-weten) en intuïtief weten (zich meteen aanpassen)
  • begrijpen (begrijpend weten)
  • actie voor fysieke en psychische moed (weten te handelen)
  • weetgierigheid-avontuur (weten te evolueren)
  • associatief verbinden en associatie weten door verbinding van de zich bewuste denkbeelden)
  • eerbiedig ontzag voor het oorzakelijke
  • weten en toepassingsweten

Mens en dier ontvangen zo wie zo de hulp van de eerste vijf adjuvats. Het dier is niet in staat beroep te doen op de dienstagenten.
Alleen de mens ontvangt hulp van de zeven dienst-agenten. Voor hem hangt “extra” bijstand volledig van zichzelf af. Hij hoeft er alleen maar naar te vragen en ervoor open te staan.

De aard van de dienst, aangeboden door de zeven hulpagenten, integreert de mensheid in een systeem van universele waarde.

Door hierop te klikken nemen we u mee naar “Het persoonlijke geest-zelf met het vrije wil- en keuzevermogen”