‘Uit het hart aan U’

Het ganse universum inspireert om ons toe te laten onze wens te realiseren. Wij zijn in staat te veroveren wat we willen en wat ons levensnoodzakelijk is.

In het heden heerst het verborgene.
Het is eeuwig waar dat het verleden onveranderlijk is en dat enkel de toekomst kan worden gemodificeerd door de creativiteit van het innerlijk ik, in de huidige momenten.

Laat ons de dag van vandaag leven.
Gisteren ontsnapt altijd uit ons handen.
Morgen is buiten ons bereik.

De toekomst is het gevolg van het verleden, “wij zijn het resultaat van onze gewezen niet aangepaste gedachten in het heden” (Emiel Pinel).
Er bestaan enkel momenten in het hier en nu. Het leven dat wij leven is het onze.

Dankzij de persoonlijk toebedeelde Geest-hoedanigheid van Persoonlijkheid hebben wij zelfbewustheid en kunnen wij willen en kiezen. Het Bewustzijn maakt het ons en de dieren mogelijk zich op de aardbol te organiseren. Het bio-elektrochemisch systeem staat ten dienste van voorziene levensmechanismen.

Deze kennis behoort voortaan ook U toe. Bewaar vooral een kritische kijk en toets dit alles aan eigen ervaringen.

In het universum is alles onmiddellijk ter beschikking. Voortdurende training is onze enige investering. Aandachtig zijn en aandacht toevoegen tijdens onze activiteiten is een must. Alles begint vandaag. Door oefening wordt de leerjongen een meester, de mens een mens. Zolang ons hart klopt is elk mirakel mogelijk. Een zinvolle uitdaging is pas voltrokken wanneer het objectief is bereikt.

Tijdens de innerlijke persoonlijke ontplooiing, leidt geloof.  Enkel het vertrouwen in dit geloof wordt op de proef gesteld. Authentieke religie (geloofsvertrouwen) is een typerende manier om dynamisch met de gewone dagelijkse realiteiten te leven. Religie beschouwd als onafhankelijk van ontwerpen en godsdienstige dogma’s wordt meestal spiritualiteit genoemd. Spiritualiteit (het persoonlijke ‘religare’) is nooit afhankelijk van
institutionele ontwerpen, godsdienstig of partizaan. Neigen naar idealen is een betekenisvolle manier om dynamisch te leven ten aanzien van de gewone realiteiten in het dagelijkse leven.

In ons allen woont zeer gracieus Geestkracht. Door Alom Aanwezig Bewustzijn, zijn onze mogelijkheden identiek. Onze realisaties onderscheiden zich door de persoonlijke keuze van het ogenblik. Een steeds aanwezige wil, in samenwerking met onze levendige wilskracht, liggen aan de basis van onze ervaringen. Wat de mens doet, bepaalt zijn waarde, niet wat hij weet. Genegen aan diegene die deze site onder de loep nam.

Via ons contactformulier kan je met Denise en Michel contact nemen maar het kan ook per telefoon 059 410 560 (vanuit het buitenland 0032 59 410 560) of per e-mail pierderie@aol.com

U kunt ook nog eens gaan zien op de website challengeinfo.eu